Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

fixity
1129 8e2f 500
Reposted fromrol rol
Now listen, life is lovely but I can’t live it. I can’t even explain. I know how silly it sounds…but if you knew how it felt. To be alive, yes, alive, but not be able to live it.
— Anne Sexton
Reposted fromLittleJack LittleJack vianonapewno nonapewno
fixity
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy"03x18
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz

June 22 2015

fixity

dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromyourtitle yourtitle via12czerwca 12czerwca
fixity
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
fixity
2076 b674
Reposted frommistic mistic viaLaFoi LaFoi
fixity

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

fixity
4602 41d3
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
fixity
4705 6b01
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento

June 20 2015

fixity
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viaarrependimento arrependimento

June 19 2015

fixity
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaSenyia Senyia

June 17 2015

fixity
2533 cd0e
Co te chłopy? 

June 15 2015

fixity
fixity
fixity
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viascorpix scorpix

June 14 2015

fixity
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viascorpix scorpix
fixity
1324 f6ff
Reposted fromClary Clary viascorpix scorpix
fixity
1039 817b
Reposted fromscorpix scorpix
fixity
1771 f356 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

June 12 2015

fixity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl