Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

fixity
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viascorpix scorpix
fixity
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viascorpix scorpix
fixity
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaSenyia Senyia

July 10 2015

fixity
- Czego do cholery żałujesz?
- Złudzeń.
— Randka w ciemno
fixity
2234 9f70

July 05 2015

fixity
Pokaż obojętność, a wszystko zacznie się układać.
Reposted fromunforgiving unforgiving viakingscross kingscross

July 04 2015

fixity
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
fixity
Najgorsze w życiu są niedopowiedzenia. Niepewność co do niektórych sytuacji, zdarzeń sprawia, że sama w głowie układam sobie mnóstwo powodów dla których ktoś postąpił tak czy inaczej. Na przemian usprawiedliwiam siebie, że problem nie leży po mojej stronie po czym dochodzę do wniosku, że chyba faktycznie ze mną jest coś nie tak. Czasami chciałabym po prostu znać odpowiedź, nawet jeśli miałaby być ona bolesna...
— 22:21
Reposted fromtereseek tereseek viasesja sesja
fixity
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
fixity

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viaesperantoo esperantoo

July 03 2015

fixity
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot vianewbeginning newbeginning

June 30 2015

fixity
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec

June 29 2015

fixity
Untitled
Reposted fromweightless weightless viawhite-eyes white-eyes
fixity
fixity
Każde nieszczęście musi mieć swój głębszy sens. Nie może być tak, że człowiek poświęca ból i łzy za coś bezsensownego.
— oby
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamyu myu

June 26 2015

fixity
0367 ed7c
fixity
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
— Jan Paweł II
Reposted frominpassing inpassing
fixity
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viainpassing inpassing

June 25 2015

fixity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl